top of page

Nietigheidsonderzoek

Een nietigheidsonderzoek is gericht op het vinden van publicaties op basis waarvan kan worden beargumenteerd dat, op de datum van een bepaalde octrooiaanvraag, een uitvinding al bekend was of in elk geval voor de hand liggend en dus niet inventief.

 

Als zodanig kan de uitkomst van een nietigheidsonderzoek worden gebruikt om een geïnformeerd besluit te nemen over de te volgen strategie wanneer u geconfronteerd wordt met octrooien of octrooiaanvragen van derden die relevant zijn voor uw vakgebied.

NPS Patent Searches

Quaerite et Invenietis

bottom of page