top of page

Vrijgaveonderzoeken

U heeft een idee voor een nieuw product en u overweegt om dit product te gaan ontwikkelen en op de markt te zetten. Misschien overweegt u een octrooiaanvraag in te dienen, maar los daarvan wilt u er zeker van zijn dat er geen octrooien van anderen op uw nieuwe product rusten. U zou dan immers in hoge mate gehinderd of zelfs geblokkeerd kunnen worden in de commercialisatie van uw product.

 

Een onderzoek dat zich daarop richt wordt wel een vrijgaveonderzoek genoemd. Alle mogelijk octrooieerbare aspecten van uw product worden onder de loep genomen. Indien er verleende octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen worden gevonden die (delen van) uw product beschrijven, dan zult u goed moeten nadenken over de vervolgstappen. Mogelijke opties zijn:

 

Design around

 

Licentie nemen

 

Product van de concurrent verbeteren en zelf een (afhankelijk) octrooi aanvragen

 

Commercialisatie afblazen

 

Voor een vrijgaveonderzoek zal ten eerste moeten worden vastgesteld voor welke landen de vrijgave moet gelden. Indien u uitsluitend in Europa actief wil zijn, dan zijn in de Verenigde Staten verleende octrooien voor u wellicht niet van belang. Ten tweede zullen alle mogelijk octrooieerbare aspecten van uw product bepaald moeten worden. Voor ieder aspect zal dan onderzocht moeten worden of er in de voor u van belang zijnde landen verleende octrooien of lopende octrooiaanvragen van kracht zijn.

Neem contact op voor meer informatie: evert.nijhof@npspatentsearches.com

NPS Patent Searches

Voor al uw octrooionderzoek

bottom of page